ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 28 กรกฎาคม 2567 72 พรรษา
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ2567
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์2567
 • ผลงานโดดเด่น
 • โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 2567
 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี
 • Info.go.th
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • สารสหกรณ์นายกรัฐมนตรี 2567

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
  • ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชี30กย66
  ระบบ CPS
  รายงานผล CPS
  แผนการส่งเสริม CPS
  ระบบประเมินมาตรฐานฯ
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบsurvey-กองแผนงาน
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  ระบบ DPIS
  ระบบจดทะเบียนสหกรณ์ฯ
  E-project
  รวมเพลงสหกรณ์
  อินโฟกราฟฟิกหน่วยงาน25667
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook fanpage
  facebook
  youtube
  entry thailnd